Kullanıcı Sozlesmesi

logo

 

Gunesgame.com KULLANICI SÖZLEŞMESİ`ne hoş geldiniz!

İş bu sözleşmenin üzerinde yazan, sitemizde bulunan tüm hizmetlerimizden faydalanabilmeniz amacıyla tüm yararlanmak isteyenler için lüzum içeren kuralları içermektedir.

SİTEMİZE ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ`Nİ OKUYUP,  TÜM İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAY VERDİĞİNİZİ KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşme içinde yazılanların atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrıştırılamaz olan birer eki ve parçası olan belgelerden ve eklerden (EK-1 Gizlilik Politikası) meydana gelen işbu Gunesgame Kullanıcı Sözleşmesi (bundan bu tür `Kullanıcı Sözleşmesi` olarak anılacaktır), Gunesgame ile Site`ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı`nın Site`ye üye olması hedefiyle ve sözleşmenin, alakalı Site`nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı doğrulusunda onaylanması hemen düzenlenmiştir.

Kullanıcı, Site`ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi`nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. Tanımlar

Kullanıcı:Site`ye üye olan ve Site`de yayılan Hizmet`lerden, işbu sözleşmede belirti edilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ya da tüzel şahıs

 

Site:www.gunesgame.com adlı alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından meydana gelen internet sitesi Gunesgame Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"):. Gunesgame doğrulusunda, Site ortamında meydana eklenilen mamüller

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanıcı Sözleşmesi`nin hususu, Site`de yayılan Hizmet`lerin, bu Hizmet`lerden yararlanma koşullarının ve tarafların hak ve sorumluiyetlarınin tespitidir.

Kullanıcı Sözleşmesi`nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site ortamında yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet`lere dair olarak Gunesgame doğrulusunda yapılmış olan bilcümle uyarı, makale ve açıklama gibi beyanları içerir. Tüm site içinde bulunan Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi`niniçinde yazan hükümlerini kabul etmiş olmakla, Site içersinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet`lere dair olarak Gunesgame doğrulusunda belirtiler her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geride bıraktığımız beyanlarda belirti edilen her türlü hususa ideal olarak hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

a) Üyelik, Site`nin alakalı bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen şahıs doğrulusunda Site`ye üye olmak amacıyla lüzumlu kimlik verilerinin gönderilmesi hedefiyle kayıt prosedürünin yaptırılması ve Gunesgame doğrulusunda kayıt prosedürünin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik prosedürü tamamlanmadan, işbu sözleşmede tariflenen Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 

b) Site`ye üye olabilmek amacıyla, reşit olmak veişbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, Gunesgame doğrulusunda, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış ya da üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak lüzummektedir. Reşit olmayan ya da yukarıda belirtildiği gibi, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, Gungesgame doğrulusunda geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış ya da üyelikten süresiz yasaklanmış olan bireylerin Site kayıt prosedürlerini tamamlamış olmaları, Site delegesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

 

5. Hak ve Yükümlülükler

 

5.1. Kullanıcı`nın Hak ve Gerekli Görülen Yükümlülükleri

 

a) Kullanıcı, üyelik için gereken tüm prosedür gerekliliklerini yerine getirirken, Site`nin hizmet verdiği tüm alanlardan faydalanırken ve Site`deki Hizmet`lerle alakalı rastgele bir prosedürü yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi`nde yer alan bütün koşullara, Site`nin alakalı bölgelerinde belirti edilen kurallara ve yürürlükteki bütün mevzuata ideal hareket edeceğini, yukarıda belirti edilen bütün koşul ve kuralların tümünü anladığı ve onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

b) Kullanıcı,yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince ya da diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahıs kişilerinin ve haklarının ihlal edilmiş olduğunun iddia edilmesi durumlarında, Gunesgame`nin kendine ait saklı/özel/ticari verileri lüzum resmi makamlara ve lüzumse hak sahibi şahıslara bildirime yetki sahibi olacağını ve bu sebeple Gunesgame`den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

c) Kullanıcı`ların Gunesgame doğrulusunda yayılan Hizmet`lerden yararlanabilmek hedefiyle kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenilirği, saklanması, üçüncü bireylerin bilgisinden uzak tutulmasıı ve kullanılması durumlarıyla alakalı hususlar tamamiyle Kullanıcı`ların sorumluluğundadır. Kullanıcı`ların, sisteme giriş araçlarının güvenilirği, saklanması, üçüncü bireylerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki bütün ihmal ve kusurlarından ötürü Kullanıcı`ların ve/ya da üçüncü bireylerin uğradığı ya da uğrayabileceği zararlara istinaden Gunesgame`nin, direkt olarak ya da dolaylı, rastgele bir sorumluluğu yoktur.

 

d) Kullanıcı`lar, Site dahilinde kendileri doğrulusunda sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka ideal bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Gunesgame, Kullanıcı`lar doğrulusunda Gunesgame`ye iletilen ya da Site üstünden kendileri doğrulusunda yüklenen, değiştirilen ya da sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenilir, doğru ve hukuka ideal bulunduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz hususu bilgi ve içeriklerin hatalı ya da hatalı bulunduğundan ötürü meydana çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

 

e)Kullanıcı`lar, Gunesgame`nin makalelı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve sorumluiyetlarıni, kısmen ya da tamamiyle, rastgele bir üçüncü şahsa devredemezler.

 

f) Gunesgame`nin sunmuş bulunduğu Hizmet`lerden yararlananlar ve Site`yi kullananlar, yalnızca hukuka ideal amaçlarla Site üstünde prosedür yapabilirler. Kullanıcı`ların, Site dahilinde yaptığı her prosedür ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluiyet kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Gunesgame ve/ya da diğer bir üçüncü şahsın ayni ya da şahıssel haklarına ya da malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde tespit edilen resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, kayıtlı dosya tiplerini, veri tabanlarını, yazılı katalok bilgilerini ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dagıtım yapmayacağını, prosedüreyeceğini, lüzum bu eylemleri ile lüzumse de diğer tekniklerle Gunesgame ile direkt olarak ve/ya da dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Gunesgame, Kullanıcı`ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/ya da hukuka aykırı olarak Site üstünde yaptıkları faaliyetler nedeniyle üçüncü bireylerin uğradıkları ya da uğrayabilecekleri zararlardan direkt olarak ve/ya da dolaylı olarak, hiçbir biçimde sorumluluk alarak sorumlu tutulamaz.

5.2. Gunesgame`nin Hak ve Yükümlülükleri

 

a) Gunesgame, Site`de yayılan Hizmet`leri ve içerikleri her vakit değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Gunesgame, bu hakkını, hiçbir açıklamada bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

 

b) Gunesgame,Site üstünden, diğerca üçüncü bireylerin sahip bulunduğu ve işlettiği diğer internet sitelerine ve/ya da portallara, dosyalara ya da içeriklere `link` verebilir. Bu `link`ler, Kullanıcı`lar a yalnızca referans basitliği nedeniyle Gunesgame doğrulusunda sağlanmış olabilir ve internet sitesini ya da siteyi işleten bireyi desteklemek hedefi ya da internet sitesi ya da içerdiği verilere yönelik rastgele bir türde bir beyan ya da garanti kalitesi taşımamaktadır. Site üstündeki `link`ler aracılığı ile erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu `link`ler aracılığı ile erişilen portallar ya da internet sitelerinden yayılan hizmetler ya da mamüller ya da bunların içeriği ile alakalı Gunesgame`nin rastgele bir sorumluluğu yoktur.

 

c) Gunesgame, Site`de yer alan Kullanıcı verilerini ya da üyeliğe dair Kullanıcı verilerini, Kullanıcı güvenilirği, kendi yükümlülüğünü ifa ve birtakım istatistiki değerlendirmeler amacıyla dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üstünde tasnif edip muhafaza edebilir.

 

d) Gunesgame, Site`de sağlanan Hizmet`ler kapsamında Kullanıcı`lar ve yapımcılar arasında meydana çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu ya da hakem sıfatlarıyla vazife almaz.

e) Kullanıcı`lar ve Gunesgame hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik ya da işçi-işveren teması yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi`nin onaylanması ve uygulanması neticesinde, ortaklık, temsilcilik ya da işçi-işveren teması doğmaz.

 

6. Yapılan Ödemeler ve Para İadesi

 

Kullanıcılar ödemelerden sonra Bankaya ait Dekont, Bankamatikten alınan fiş ve buna benzer belgeleri saklı tutmakla yükümlüdür. Gerekli görülmesi durumunda sizden talep edilecektir. İbraz edilememesi gibi durumlarde Gunesgame oluşturulan ödemelerle alakalı sorumlu değildir.

 

Ödemelerde yazacağınız açıklamalar yardımıyla ödemeleriniz hesaplarınıza işlenecektir (Herhangi bir ödeme bildiriminde bulunmaksızın). Fakat açıklamaların eksik hatalı girilmesi neticesinde oluşacak zararlarda Gunesgame sorumlu değildir. 3iş günü içersinde ödemelerin hesaba girilmesi lüzummektedir. 3iş gününden sonra teyid edilmeyen ödemelerden Gunesgame sorumlu tutulamaz.

Hesaplarımıza oluşturulan ödemelerin 3 iş günü içersinde

 

Uygun görülmesi durumunda para iadesi azami 3 işgünü içersinde tespit edilen hesaba yapılacaktır. Masraflar kullanıcıya ait olan ve iade edilecek kendi paradan kesilecektir.

 

7. Teslimat Süreleri

 

Stoklarda problem olması durumunda ya da gün içersinde süratli satışlar sonucunda stokların tükenmesi durumunda Gunesgame 3iş günü içersinde hizmeti tedarik etmek yada para iadesi gerçekleştirmeyle yükümlüdür.

 

8. Oyun Kodlarının Hatalı Kullanımı ve Teslim Edilen Oyun Paraları

 

a) Teslim edilen kodların hata taşıyarak olarak kullanılması durumlarında Gunesgame yeni bir kodu yollamakla hiçbir şekilde yükümlü değildir.

 

b) Oyun Parası Siparişlerinizde Ulaşabilecek Bütün Hatalardan Gunesgame Sorunlu değildir.

 

9. Gizlilik Politikası

 

Gunesgame, Kullanıcı`lara dair verileri, işbu sözleşmenin EK-1 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere ideal olarak kullanabilir. Gunesgame, Kullanıcı`lara ait saklı verileri, Kullanıcı Sözleşmesi`nde aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü şahıs ve kurumlara kullandırılmaz.

 

10. Diğer Hükümler

 

10.1. Fikri Mülkiyet Hakları

 

a) Site`nin (tasarımı, metin yazıları, imgesi, html kodunu ve diğer kodlar da dahil ve ama bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) bütün elemanları (Gunesgame`nin telif haklarına tabi çalışmalar) Gunesgame`e ait olarak ve/ya da Gunesgame doğrulusunda üçüncü bir şahıstan alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı`lar, Gunesgame Hizmet`lerini, Gunesgame verilerini ve Gunesgame`nin telif haklarına tabi çalışmalarını tekrardan satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz ya da hazırlayamaz, ya da diğersının Gunesgame`nin Hizmet`lerine erişmesine ya da kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ama bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü bireylerin uğradıkları zararlardan ötürü Gunesgame`dan talep edilen tazminat sayısını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ama bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü sorumluiyetları karşılamakla sorumlu olacaklardır.

 

b) Gunesgame`nin, Gunesgame Hizmet`leri, Gunesgame verileri, Gunesgame telif haklarına tabi çalışmalar, Gunesgame ticari markaları, Gunesgame ticari manzarası ya da Site aracılığı ile sahip bulunduğu her tür parasal ve fikri mülkiyet hakları da dahil bütün malvarlığı, ayni ve şahıssel hakları, ticari bilgi ve know-how`a yönelik bütün hakları saklıdır.

 

10.2. Sözleşme Değişiklikleri

 

Gunesgame, tamamiyle kendi takdirine bağlı ve tek doğrultulu olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi`ni, ideal göreceği rastgele bir vakitda, Site`de ilan etmek hedefiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi`nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve neticelerini doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı`nın tek doğrultulu beyanları ile değiştirilemez.

 

10.3. Mücbir Sebepler

 

Hukuken `mücbir sebep` kabul edilen bütün durumlarde, Gunesgame, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile tespit edilen sorumluiyetlarınden rastgele birini geç ya da eksik ifa etme ya da ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Gunesgame amacıyla, gecikme, eksik ifa etme ya da ifa etmeme ya da temerrüt addedilmeyecek ya da bu durumlar amacıyla Gunesgame`den rastgele bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, natural afet, isyan, savaş, grev, etkileşim problemları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve ama bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, alakalı tarafın makul denetimi haricinde ve lüzumlu özeni göstermesine karşın önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorum yapılacaktır.

 

10.4. Uygulanacak Hukuk Verileri ve Yetkiler

 

İşbu Kullanıcı için hazırlanan Sözleşme içinde yazan uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu hükümleri dahilin de doğacak hukuk kuralları içinde giren hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi`nden doğan ya da doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetki sahibidir.

 

10.5. Sözleşmenin Feshi

 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site`ye üye bulunduğu prosese yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve neticelerini doğurmaya devam edecek; Kullanıcı`nın üyelik süresinin dolması ya da geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması durumlarında sona ermiş sayılacaktır.

 

Gunesgame, Kullanıcı`ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi`ni ve/ya da, Site içersinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet`lere dair aynısı kuralları ihlal etmeleri durumunda ve bilhassa alçakta kabul edilen durumlarde, sözleşmeyi tek doğrultulu olarak feshedebilecek ve Kullanıcı`lar, fesih sebebiyle, Gunesgame`nin uğradığı bütün zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

 

a) Kullanıcı`nın, rastgele bir teknik kullanarak, Site`nin işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması,

 

b) Kullanıcı`nın kendisi amacıyla oluşturulmuş üyelik hesabını baskasına kullandırması

 

c) Kullanıcı`nın üçüncü bireylerin haklarına tecavüz eden ve/ya da etme tehlikesi tespit edilen fillerde bulunması,

 

11. SÖZLEŞME EKLERİ

 

EK-1 GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Gunesgame olarak, kayıtlı kullanıcılarımıza daha güvenilir bir internet ortamı gerçekleştirmeyi ilke edindik. Bu nedenden ötürü, üyelerimizin kendilerini daha rahat hissetmeleri amacıyla onlara detaylı saklılık hakları tanıdık.

 

a)Gunesgame`ye verdiğiniz üyelik verileri ve şahıssel bulgular, onayınız dışında, Kullanıcı Sözleşmesi`nde tariflenen durumlar haricinde, diğer üyelere ve üçüncü şahıslara açılmayacaktır. Fakat bu bulgular, Gunesgame sitesinin kendi bünyesinde, müşteri profili saptamak ve istatistiksel çalışmalar gerçekleştirme hedefiyle kullanılabilecektir.

 

b)Sisteme girdiğiniz bütün verilere, Gunesgame dışında yalnızca siz ulaşabilir ve bunları yalnızca siz değiştirebilirsiniz. Bir diğer üyenin ya da Kullanıcı`nın, sizinle alakalı verilere ulaşması ve bunları değiştirmesi olası değildir.

 

c)Kayıt sırasında sizden dilenen şahıssel bulgularden, mecburi olanlar hariç, istediklerinizi kendi inisiyatifiniz dahilinde Gunesgame`e bildirebilirsiniz. Gunesgame`a vermeyi tercih etmeyeceğiniz bulgular varsa, bu alanları doldurmak ya da işaretlemek mecburiyetinde değilsiniz.